Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Jana Matejki 57, 60-770 Poznań

   tel. +48 61 415 88 00    fax +48 61 415 88 09    e-mail: obsluga.portalu@zkzl.poznan.pl